Thursday, September 29, 2011

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл, Баян-УулдМэндчилгээ

Нутгийн зон олон Та бүхэндээ эрүүл энх,

амар амгаланг хүсэн мэндчилж байна.

Орон нутгийн иргэдийн санал, санаачлага, оролцоотойгоор хэрэгждэг Тогтвортой амьжиргаа-II төслийг сурталчлах нэг сарын аян явагдаж байна.

Энэ аяны хүрээнд зохиогдох үйл ажиллагаанд иргэд та бүхнийг идэвхтэй оролцож жил бүр хэрэгжүүлэх төслийн санал санаачлага гаргах, орон нутгаас иргэдийн хандиваар санхүүжүүлэх нийт хөрөнгө оруулалтын 5-10%-ийн хандивын сан бүрдүүлэх болон төслийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

Сумын ТАТЗөвлөл

Төслийн товч танилцуулга

Тогтвортой амьжиргаа төсөл нь Монгол улсын хүн амын амьжиргааг найдвартай дээшлүүлж тогтворжуулах чадавхийг бүрдүүлэх зорилготой 12 жилийн хугацаатай, 3 үе шаттай хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр юм.

1-р шат 2002-2007 (Туршилтын журмаар 8аймаг, 1 дүүрэгт хэрэгжсэн)

2-р шат 2008-2011 (Тархаан өргөжүүлж 21 аймаг, 9 дүүрэгт хэрэгжиж байна. )

3-р шат 2012-2015 онд ( зохимтой механизмыг бүтэц, зохион байгуулалтын хэлбэрт бүрэн оруулах

Төслийг санхүүжүүлэгч байгууллагууд нь:

Монгол Улсын засгийн газар

Дэлхийн банк

Европын холбоо

Япон улсын засгийн газар

Төсөл нь 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй хэрэгжиж байна.

Олон нийтийн санаачлага

Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдлийн удирдлага

Бичил санхүүгийн үйлчилгээ

Иргэд олон нийт төсөлд оролцсноор

-Төслийн талаар мэдээлэлтэй болно.

-Нэн тэргүүний хэрэгцээгээ тодорхойлох чадвартай болно.

-Төслийн бүх үйл ажиллагаанд оролцох чадвартай болно.

- Орон нутгийнхаа ирээдүйн бодлогыг тодорхойлж хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

- Оролцооны хамтын ажиллагааны чадавхид суралцана.

-Иргэдийн нийгмийн суурь үйлчил-гээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, чана-рыг сайжруулахад хамтран ажиллах чадвартай болно.

-Багаар ажиллах чадвар нэмэгдэнэ.

-Малчид мал аж ахуйгаа эрсдлээс хамгаалах чадварт суралцаж, бэлчээрээ хувиартай ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг биечлэн хийх боломжтой болно.

Тогтвортой амьжиргаа – II төсөл манай суманд

Олон нийтийн санаачлага бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд:


2008 онд

“ Ахуй үйлчилгээ ” төслөөр 4 421 500 ₮-өөр ахуй үйлчилгээний барилгын торх байсныг бүрэн барьж ашиглалтанд оруулсан. Одоо үсчин, оёдолчин , гуталчин ажиллаж байна.

“ Ширээ -2008 ” төслөөр 3 113 000 ₮-өөр хүүхдийн цэцэрлэгт хүүхэд тус бүр нэг нэгээрээ сууж хичээллэх болон 6 ширээ нийлж дугуй болох, тахиралдсан янз бүрийн хулбэрээр засах зориулалтын 150 шихрэг ширээ хийсэн.

“ Бүжинхэн “ төслөөр 400 000 ₮ 6-р багийн хүүхдийн цэцэрлэгийн агуулахын дээвэр засвар хийсэн.

“ Хөгжил “ төслөөр 4 776 000 ₮-өөр сургуулийн дотуур байрны цайны газрын өргөтгөлийн дээврийн хучилт, шал, дотор, гадна шавардлага хийж нам даралтын зуух тавьж, суралцагчдын хооллох 20 ширээ, 80 сандал хийсэн.

“ Соёл-2008” төслөөр 3 929 950 ₮-өөр 6-р багийн улаан булангийн барилгын торхонд байшингийн суурь цутгаж, шал, тааз, дээврийн хучилт, цонх, хаалга, засын ажлыг бүрэн хийж ашиглалтанд оруулсан.

2008 онд нийт 5 төсөл 16 640 450 төгрөгөөр хэрэгжсэн.

2009 онд

“Соёлын төв-2009” төслөөр 6 473 763 ₮-өөр сумын соёлын төвийн цуурай намасгах акустик даавуу татаж, тайзны хөшиг, дотор засварын ажлыг хийж, кондэйшин 2, тайзны гэрэл 2, диско гэрэл суурилуулж цахилгаааны монтаж хийсэн

“Мөнхийн гэгээ” төслөөр 12 248 910 ₮-өөр сургуулийн хичээлийн байрны 1-р давхарын 39, 2-р давхарын коридорын хойд талын 13, нийт 52 цонхыг вакуум болгон шинэчилсэн

“Эм-2009” төслөөр 11 564 505 ₮-өөр сумын хүн эмнэлэгт эмийн сангийн стандарт шаардлагад нийцсэн жор хүлээн авах, эм найруулах, шил угаах ус нэрэх, амрах, нөөцийн өрөө бүхий эмийн сангийн байр шинээр барьсан.

“Чөлөөт цаг” төслөөр 2 935 238 ₮-өөр сумын ногоон байгууламжийн хашааны захаар шар хуайс, хайлаас, нарс тарьж, урлаг спортын 2ш талбай явган хүний зам цутгаж, сандал, цэцгийн мандал хийж тохижуулсан.

2009 онд нийт 4 төсөл 33 222 416 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.

2010 онд:

“Бэрх” төслөөр 16 781 500 төгрөгөөр 4-р багт анги, хооллох өрөө, гал зуух гэсэн 3 өрөө бүхий хүүхдийн цэцэрлэгийн байр шинээр барьж ашиглалтанд өгсөн.

“Цэвэр орчин” төслөөр 2010 оны хөрөнгөөр 13 500 000 ₮-ийн үнэтэй сумын хог цэвэрлэгээний зориулалтын машинтай боллоо.2010 онд нийт 30 281 500 төгрөгийн төсөл хэрэгжсэн.

2011 онд:

“Дэвшил” төслөөр 3-р багийн улаан булангийн дээврийн засвар хийхээр гэрээ хийгдээд байна.

“Хувцасны шүүгээ” төслөөр ЕБСургуулийн бага ангийн суралцагчдад хувцас, ном, сурах бичгээ хийх зориулалтын шүүгээгээр хангах төслийн гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар хотод гадаад худалдаа, ажлын байрны тохижилт хийдэг “Дал арав” ХХК шалгарч гэрээ хийгдээд байна.

Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдлийн удирдлагын хүрээнд:

2009 онд:

2-р багийн Чулуун булагт “Бэлчээр” төслөөр 2291 800 ₮-өөр 2га талбайд олон наст ургамал тарьсан.

4-р багийн Цогцолборт “Энх сүрэг” төслөөр 745 700 ₮-өөр мал угаалгын ваннийн хашаа засаж, мал эмнэлэг үйлчилгээний хашаа барьсан.

1-р багийн Хужиртаанд “Хужиртааны эх” төслөөр 504800 ₮-өөр,

2-р багтийн Паршины ард “ Ундарга” төслөөр 502 000 ₮-өөр

2-р багийн Далтад “Далтын ундарга” төслөөр 481 500 ₮-өөр

2-р багийн Өвдөгт “Рашаан” төслөөр 633 900 ₮-өөр

3-р багийн Чулуунбулагт “Баянбулаг” төслөөр 595 400 ₮-өөр

6-р багийн Хурандаад “Дээж –Ус” төслөөр 392 222 ₮-өөр булгийн эх хашиж хамгаалсан.

2-р багийн Хөндлөнд “Эрүүл мал-Эрүүл хүнс” төслөөр 1 303 400 мал угаалгын ванн, ваннийн хашаа засах ажлуудыг хийсэн.

Нийт 9 төсөл 6 948 722 төгрөгөөр хэрэгжсэн.

2010 онд:

1.1-р багийн төвд “Ундарга-1 төслийг 477 300 ₮-өөр

2.1-р багийн Хархираад “Ундарга-2” төслийг 483 400 ₮-өөр

3.2-р багийн Данзан хөндийд “Ундарга- 3” төслийг 550 100 ₮

4.2-р багийн Бүрэнхаанд “Ундарга-4” төслийг 582 200 ₮

5.2-р багийн Бумбат “Ундарга-5” төслийг 497 750 ₮

6.2-р багийн Шалзад “Ундарга- 6” төслийг 641 000 ₮

7.2-р багийн Ногоон бүрд “Ундарга-7” төслийг 546 500 ₮

8.3-р багийн Уртын адагт “Ундарга-8” төслийг 473 400 ₮

9.6-р багийн Эрээний голын эх хамгаалах “Ундарга-9” төслийг 450000 ₮-өөр хэрэгжүүлсэн.

10.Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх “MGUSE” төсөл 844 400 ₮-өөр хэрэгжүүлж 2-р багийн урд хилийн дагуу шувуу үүрлэх шон босгосон. Нийт 10 төсөл 5 546 050 төгрөгөөр хэрэгжсэн.

2011 онд:

2-р багийн иргэн Б.Долгоржав ахлагчтай бүлэг “Малын тэжээл” төслөөр 2 522 200 төгрөгөөр 1,4 га талбайд малын тэжээл дарш хийх зориулалтаар эрдэнэ шиш тарьж, 0,6 га-д олон наст ургамал царгас тарих ажлыг хийж байна.

“Бэлчээрийн сэргэлт” төслөөр 1 532 300 ₮-өөр 1-р багийн иргэн Д.Дамба ахлагчтай бүлэг 1-р багийн Битүүд 1,6 га хадлан бэлчээрийн талбайд царгас, 0,4 га талбайд үр авах зориулалтаар царгас тарьж хашаалах ажлыг хийж байна.

“ Улз” төслөөр 1 407 400 ₮-өөр 3-р багийн Уртын адаг, Станцын суурь орчмын 2га бэлчээрийг нөхөн сэргээх зориулалтаар царгас согоовор тарих ажлыг 3-р багийн иргэн С.Дорж ахлагчтай бүлэг хийж байна.

“Таримал тэжээл” төслөөр 2 235 000 ₮-өөр 2-р багийн Мороохинд 2 га бэлчээр хашиж тэжээлийн ургамал тарих ажлыг 2-р багийн иргэн Б.Доржханд ахлагчтай бүлэг хийсэн.

“Арвин хадлан” төслөөр 6-р багийн Үйсэнгийн гол дагуу 4га хадлан бэлчээрийн талбай хашиж хамгаалах ажлыг 6-р багийн малчин П.Батцэнгэл ахлагчтай бүлэг хийхээр гэрээ хийгдээд байна.

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА - II ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨЛ

Tuesday, September 27, 2011

Даалгавар 302/10/2011

The pet donkey

Answer these questions for the next lesson!

1. Why was chief’s daughter so happy?
2. Who did bring a donkey, who a pony?
3. What happened to the donkey?
4. Why did not know anybody where/why the donkey for a long time was missing?

Wednesday, September 21, 2011

Нутгийн зөвлөлөөс англи хэлний курс хичээллүүлнэ

Сайн байцгаана уу,

Баян-Уул сумын нутгийн зөвлөл, Дорнод нутаг клуб хамтран Дорнодийн оюутан, залууст зориулсан Англи хэлний сургалт үнэ төлбөргүй явуулж байна.

Сургалт Ням гараг бүрийн 14-17 цагт Брахаус рестораны 1 давхарын VIP өрөөнд явагдана. Сургалт доорх хоёр хэсэгтэй.

1)14-15 цагийн хооронд сурагчид багшийн удирдлага дор даалгаварт өгөгдсөн текст орчуулж, харилцан ярилцана.

Текстийг урьдчилж, блог дээр гаргасан байна/Блогийн English class ангилал үз/. Сурагчмд эндээс даалгаварыг хэвлээд гэртээ өөрсдийн боломжоор орчуулж ирэх үүрэгтэй. . Текстээ орчуулж ирээгүй бол ярилцлагад оролцох боломжгүй. Сурагчидыг хэлний төвшингөөр нь хоёр хэсэгт хувааж хичээллүүлнэ.

Хичээлийн жилийн эцэст шилдэг орчуулгаас бүрдсэн электрон ном гаргах тул сурагчид дор бүрнээ хичээж өөрийн өгүүллийг энэ номонд оруулах хэрэгтэй юм.

Текст орчуулж харилцан ярих нь үг цээжлэх, дүрэм сурах хамгийн сайн арга юм.

2) 15-17 цагт Англи хэл дээр, subtitle-тай кино үзүүлнэ. Энэ нь Англи хэлний сонсох чадвар, дуудлагыг сайжруулахад тустай.

Соирхсон хүмүүс толь бичиг, дэвтэр, үзэг харандаатайгаа ирнэ үү.

Баян-Уул сумын нутгийн зөвлөл
С. Баттөр, 9907-3274, battur1@yahoo.com
Р. Онон, 9928-9681, onon_r@yahoo.com

Дорнод нутаг клуб
Б. Цэрэннадмид, 9994-8887
nadmon64@yahoo.com

Даалгавар 1

Даалгавар 2Wednesday, September 14, 2011

Хөшөөний нээлт


Б. Баяраа

Б. Дамдиндорж (Даадай)

8-р сарын 17-18-ны өдрүүдэд Баян-Уул сумын сурын төв талбайд Бодонгууд омогой Батдалайн Өлзийдэлгэрхайн гэр бүл үр хүүхдүүдийнхээ хамтаар буриад харваачийн хөшөөг босгож хөшөөний нээлтийг хийж сурын харваа зохион явууллаа.

Уг харваанд 64 харваач оролцсоноос Улсын мэргэн 9, спортын мастар 27 хүн харваж цэц мэргэнээ сорьсоноос

Эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Баян-Уул сумын уугуул Баяндун сумын харьяат, Спортын мастер, аймгийн мэргэн Ойдовын Сүхбаатар

2-р байранд Баян-УУл сумын уугуул Монгол Улсын Гоц мэргэн Цэвээний Хүдэрчулуун

3-р байранд Сэлэнгэ аймгийн харьяат Спортын мастер Батбаатар

4-р байранд Цагаан-Овоо сумын харьяат Спортын мастер Амарсайхан

5-р байранд Баяндун сумын харьяат залуу харваач Бумчиндорж

Эмэгтэй төрөлд

1-р байранд Баян-Уул сумын харьяат Монгол Улсын Мэргэн Дондогнямын Цэцэг

2-р байранд Дадал сумын харьяат Монгол Улсын шинэ мэргэн Оюунчимэг

3-р байранд Хөвсгөл аймгийн харьяат Спортын мастер Нямдаваа

4-р байранд Сэлэнгэ аймгийн харьяат Монгол Улсын мэргэн, Спортын мастер Энхтунгалаг

5-р байранд Дашбалбар сумын харьяат Аймгийн мэргэн, спортын дэд мастер Э.Оюунжаргал


Математикийн зуны сургалт, 2011


Математикийн хичээлийн энэхүү сургалт нь 2011.07.26- нд эхэлж 2011.08.09- ны өдөр хүртэл 15 хоногийн турш хичээллэсэн. Нийт 30 цагийн хичээл орсон. Энэхүү сургалтанд 20 сурагч хамрагдсан. Сургалтанд хамрагдсан сурагчид өөрсдийн өмнө нь үзсэн хичээлээ эргэн санаж ойлгоогүй хичээлээ нөхөн сайн ойлгож авсан. Өдөрт 2 цагийн хичээл орж эхний цаг нь хүүхдийн сэтгэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор IQ орсон нь сургалтанд явсан хүүхдүүдийн хичээл хийх сонирхлыг улам их төрүүлж өгсөн. Хүүхдүүдийн сэтгэгдэл маш өндөр цаашид зохион байгуулахад боломжтой сургалт болсон. Энэ сургалтыг зохион байгуулах санааг Баян-Уул сумын нутгийн зөвлөлөөс гаргаж мөн 100000 төгрөгний ивээн тэтгэлэг үзүүлсэн нь маш их дэмжлэг болсон.

ТАЙЛАН БИЧСЭН

МУИС оюутан Б.САРУУЛ-ОД

МУБИС оюутан Б.ЭНХБОЛОР

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын ЕБС-ийн сурагчдын дунд “математикийн хичээлийн” сургалтанд хамрагдсан сурагчдын мэдээлэл

Д/д

Овог

Нэр

Анги

1

Ганбат

Ганбуян

5

2

Ганхуян

Ганчимэг

5

3

Соёлхүү

Нямцэцэг

5

4

Азбаяр

Тогтохтөр

5

5

Төмөрбаатар

Эрхэс

5

6

Батзоригт

Амарсанаа

5

7

Долгорсүрэн

Мөнзул

5

8

Сонинбаяр

Солонго

7

9

Мөнх-Амьдрал

Билгүүнзаяа

8

10

Гаранболд

Шүрэнтуяа

8

11

Цэдэнбадам

Туул

9

12

Энх-Амгалан

Энхманлай

9

13

Болд

Бямбацэцэг

9

14

Азбаяр

Тэмүүлэн

9

15

Баярлхам

Бумчин

10

16

Гүрдорж

Аззаяа

11

17

Ганболд

Алтмаа

11

18

Хатанбаатар

Хулан

11

19

Мөнхболд

Цэндмаа

11

20

Отгонболд

Чинчулуун

11


Сургалтыг чиглүүлэгч багш ЕБС-ийн багш Т.Дашням

Сургалт явуулсан оюутан

МУИС оюутан Б.САРУУЛ-ОД

МУБИС оюутан Б.ЭНХБОЛОР